Openbaar onderwijs

Nederland heeft bijzonder en openbaar onderwijs. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende openbaar onderwijs.

VNG-standpunt

De staatssecretaris van OCW wil aanpassing vand de regels voor het oprichten van nieuwe scholen. Dit plan is in overleg met veel partijen uitgewerkt tot het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. De VNG heeft kanttekeningen bij het wetsvoorstel.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Almere
Gemeente Dordrecht

Wetsvoorstellen

Afschaffen fusietoets in het funderend onderwijs

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Wetsvoorstel kleine klassen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling