Openbaar onderwijs

Nederland heeft bijzonder en openbaar onderwijs. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende openbaar onderwijs.

VNG-standpunt

De staatssecretaris van OCW wil aanpassing vand de regels voor het oprichten van nieuwe scholen. Dit plan is in overleg met veel partijen uitgewerkt tot het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. De VNG heeft kanttekeningen bij het wetsvoorstel.

Wetsvoorstellen

Wetsvoorstel kleine klassen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Bekostigen levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad