Kwaliteitskader Huisvesting Primair Onderwijs 2016

Jaar van uitgifte: 
2016

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Dit geactualiseerde Kwaliteitskader Huisvesting Primair Onderwijs omvat praktische kwaliteitscriteria voor scholen en gemeenten. Dit kader is ook financieel doorgerekend door het kenniscentrum Ruimte-OK. In 2013 maakten schoolbesturen, gemeenten en professionals een breed gedragen eerste Kwaliteitskader Huisvesting (primair onderwijs). Hun praktijkervaringen gaven belangrijke input voor de actualisatieslag in 2016.