Vergoeding onderwijshuisvesting leerplichtige asielzoekers

In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom van 28 april 2016 is afgesproken dat gemeenten bij het Rijk een vergoeding kunnen aanvragen voor de huisvesting van voortgezet onderwijs voor leerplichtige asielzoekers.

De vergoeding is bestemd voor de huisvesting van voortgezet onderwijs voor leerplichtige asielzoekers in (nood)opvanglocaties. De vergoeding kan worden aangevraagd voor de schooljaren 2015/2016 en 2016/2017.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzorgt de uitvoering van deze voorziening. Aanvragen voor de vergoeding worden na beoordeling door COA via een decentralisatie-uitkering toegekend.

Meer informatie