Gemeenten, zet Green Deal Scholen op agenda van OOGO/LEA!

Een gezonde leeromgeving voor leerlingen en medewerkers in een betaalbaar schoolgebouw: dat is de missie van de Green Deal Scholen. Om dit energieprogramma onder de aandacht te krijgen verzoekt het Klimaatverbond Nederland om 'spreektijd' bij het OOGO tussen gemeenten en schoolbesturen.

Eind vorig jaar is het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen van start gegaan. Dit programma is speciaal voor schoolbestuurders, schoolleiders en onderwijshuisvestings-specialisten van gemeenten die werk willen maken van gezonde schoolgebouwen

Verzoek aan gemeenten

  • Het verzoek aan gemeenten is om om de Green Deal Scholen op de agenda plaatsen van het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) of de Lokale Educatie Agenda (LEA) in uw gemeente. 
  • Wanneer u dat doet kunt u dit aangeven via de helpdesk van de Green Deal Scholen. Er komt dan een ambassadeur in uw volgende OOGO of LEA om uit te leggen welke mogelijkheden Green Deal Scholen biedt.

Ambassadeurs naar OOGO / LEA

Het Klimaatverbond Nederland is één van de partners in de Green Deal Scholen en heeft ambassadeurs, die ‘op visite’ gaan bij schoolbesturen en gemeenten. Als ervaringsdeskundigen vertellen zij waarom duurzaamheid belangrijk is en wat hen heeft opgeleverd. De ambassadeurs zijn schoolbestuurders en gemeenteambtenaren die ervaring hebben met verduurzaming van schoolgebouwen. 

Meer informatie