Opmerkingen VNG bij de Begroting OCW

donderdag 18 oktober 2018

In week 44 (29 okt. – 1 nov.) staat de begroting OCW gepland. De VNG vraagt uw aandacht voor het volgende:

  1. Voor- en Vroegschoolse Educatie:
    • Maak ontwikkel- en leercentra mogelijk in wetgeving
    • Voer een basistoegangsrecht in voor alle peuters
  2. Combinatie onderwijs/jeugd: de aansluiting tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg moet worden verbeterd met als doel de optimale, ononderbroken ontwikkeling van ieder kind.
  3. Relatie Vmbo, Mbo en arbeidsmarkt: geef scholen en gemeenten de ruimte om de jongere centraal te stellen en maatwerk te bieden.
  4. Onderwijshuisvesting: Geef koplopers in duurzame investeringen in schoolgebouwen een steun in de rug met een investeringsfonds op basis van cofinanciering.