Waarom moet een kinderopvangorganisatie die subsidie van de gemeente krijgt een gescheiden boekhouding voeren?

Volledige vraag
Waarom moet een kinderopvangorganisatie die subsidie van de gemeente krijgt voor bijvoorbeeld VVE of voor plaatsen die de gemeente voor peuters inkoopt een gescheiden boekhouding voeren?

Antwoord
Publieke en private middelen moeten gescheiden worden opgenomen in de boekhouding van de kinderopvangorganisatie, omdat een gemeentelijke subsidie niet mag leiden tot marktverstoring in de kinderopvang.

De kinderopvang is een marktsector en een publieke subsidie kan zorgen voor een oneerlijke concurrentiepositie.  Europese regels verbieden staatssteun, omdat dit ondernemeingen zodanig begunstigt dat de mededinging op de Europse markt wordt belemmerd. De publieke subsidie mag in geen geval worden gebruikt voor de private activiteiten van de organisatie.

Meer informatie