Hoe zit het met de accrès middelen voor voorschoolse educatie in het Gemeentefonds?

In het Bestuursakkoord 2007 is destijds afgesproken dat gemeenten over de kabinetsperiode in totaal € 1.091 miljoen reëel accres ontvangen. Daarbij is toen afgesproken dat gemeenten verondersteld worden een deel van het accres voor onder andere VVE in te zetten. 

Over de gehele kabinetsperiode (2008-2011) ontvangen de gemeenten met deze afspraken in totaal een reëel accres van cumulatief (opgeteld over de vier jaren van deze kabinetsperiode) € 1.166 miljoen. De accresmiddelen blijven in het Gemeentefonds, maar voor de besteding gelden geen afspraken meer.