Hoe wordt het aantal gewichten voor 2,5 en 3 jarigen voor de Specifieke Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid berekend?

Het ministerie van OCW hanteert voor de berekening de vuistregel van 75% van het aantal gewichten in groep 1 en 2 van de basisschool.