Alleen het aanbod VVE dat de gemeente subsidieert telt mee voor de wettelijke verplichting. Hoe kan een gemeente kinderopvang daarin mee laten tellen?

Volledige vraag
Alleen het aanbod VVE dat de gemeente subsidieert telt mee voor de wettelijke verplichting om voldoende aanbod voorschoolse educatie te realiseren (art.166 li 1 WPO). De kinderopvang krijgt in veel gemeente slechts eenmalig subsidie in de investerings- en opleidingskosten. Hoe zorgt een gemeente dat het aanbod van de kinderopvang toch kan worden meegeteld?

Antwoord
Sommige gemeenten geven de kinderopvang een jaarlijkse geringe subsidie per VVE plaats.