Onderzoek: Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?

Organisatie: 
OCW
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2017

Dit Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) analyseert de doeltreffendheid en doelmatigheid van het huidige beleid ter bevordering van gelijke onderwijsloopbaankansen voor kinderen en jongeren in het onderwijs en formuleert
daar beleidsvarianten voor. Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft dit onderzoek in april 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer.