De ontwikkeling van het jonge kind: een leerplan

Organisatie: 
Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2011

Een goede aansluiting van voor- naar vroegschoolse educatie en vervolgens naar de schoolse situatie vraagt om een goede afstemming vanuit leerplankundig perspectief. Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO heeft daarvoor zogenaamde beheersingsdoelen ontwikkeld.

Op verzoek van OCW zijn er voor drie ontwikkelingsgebieden doelen opgesteld en uitgewerkt.

  1. taal
  2. rekenen
  3. sociaal-emotioneel.

U kunt de leerdoelen downloaden via de website van SLO.