Wat zijn belangrijke punten onderwijsachterstandenbeleid?

Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft de Tweede Kamer op 30 mei een brief gestuurd over de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vanaf 2018. De VNG heeft de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet en komt binnenkort met een ledenbrief hierover. 

De belangrijkste punten voor gemeenten uit de brief van Dekker:

  • Op dit moment is er onvoldoende draagvlak om de herziening per 2018 in te voeren. Overleg richt zich op OAB vanaf 2019
  • De kwaliteit van de nieuwe indicator die door het CBS is ontwikkeld staat wat de PO-Raad en VNG betreft niet ter discussie
  • Het ministerie van OCW kiest ervoor in 2018 de huidige bekostigingssystematiek te blijven hanteren. Voor scholen houdt dit in dat in het schooljaar 2018-2019 de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid gebaseerd blijft op de huidige gewichtenregeling en de impulsregeling
  • Voor gemeenten betekent het beleidsarm verlengen van de huidige specifieke uitkering voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Deze blijft gebaseerd op basis van de schoolgewichten in 2009. Daarbij wordt de ramingsbijstelling waartoe besloten is bij de OCW-begroting 2016 nagenoeg evenredig over alle gemeenten verdeeld. De meeste gemeenten zullen circa 11 % minder ontvangen. Alleen de kleinere gemeenten ontvangen circa 7 % minder dan in 2017
  • Twee onderdelen worden niet geraakt door de ramingsbijstelling: de extra € 5 miljoen voor kleinere gemeenten én de 3F-middelen.

VNG

Omdat de VNG meerdere geluiden van diverse gemeenten heeft ontvangen, informeren we u binnenkort over ons standpunt over de nieuwe indicator en de herverdeling van de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid.

Meer informatie

Update 7 juli 2017

Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt de Tweede Kamer zijn bijdrage aan het schriftelijk overleg over het interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?’ en over de Kamerbrief over de bekostiging van het  onderwijsachterstandenbeleid.