VNG in gesprek met OCW over onderwijsachterstandenbeleid

Naar aanleiding van het CBS-onderzoek waarin gekeken is hoe een onderwijsachterstand het beste kan worden voorspeld, is de VNG in gesprek met het ministerie van OCW. Hiervoor haalt de VNG de ideeën op bij de gemeenten.

Op basis van verschillende uitgangspunten zal het ministerie van OCW beleidskeuzes bepalen voor de bekostigingssystematiek vanaf 2018. Deze uitgangspunten worden medio februari voorgelegd aan de leden van de VNG om een standpunt te bepalen. Daarna wordt dat teruggekoppeld naar het ministerie.

CBS-rapport

Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft de Tweede Kamer het tweede CBS-rapport gestuurd over de herziening van de indicator voor de gewichtenregeling. Dit onderzoek moet leiden tot verbetering van het onderwijsachterstandenbeleid en een indicator die achterstanden beter voorspelt.

Meer informatie