VNG-bijdrage OCW-begrotingsbehandeling 2018 in Tweede Kamer

Begin december behandelt de Tweede Kamer de begroting van OCW voor 2018. Namens de gemeenten stuurde de VNG de gemeentelijke issues op dit gebied naar de woordvoerders van de diverse partijen.

Met het oog op de OCW begrotingsbehandeling voor 2018 vraagt de VNG aandacht voor de ambities in het regeerakkoord ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen. Wij pleiten voor:

  1. Een aanvullende basisvoorziening voor kinderen van twee tot vier jaar;
  2. Het combineren van de middelen van alle regelingen en wetten die bestemd zijn voor kinderen van twee tot vier jaar
  3. Ruimte door te gaan met een brede basisvoorziening met onderwijs, opvang en jeugdzorg

Lees onze bijdrage voor het Kamerdebat 5 en 6 december 2017