Tweede onderzoek gewichtenregeling basisonderwijs bekend

Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft de Tweede Kamer het tweede CBS-rapport gestuurd over de herziening van de indicator voor de gewichtenregeling. Dit onderzoek moet leiden tot verbetering van het onderwijsachterstandenbeleid en een indicator die achterstanden beter voorspelt.

Het CBS heeft gekeken hoe een achterstand het beste kan worden voorspeld, maar heeft geen koppeling met het budget gemaakt. Het CBS heeft in fase 2 alleen in kaart gebracht hoe de doelgroep over Nederland is verspreid, waarbij geen rekening is gehouden met nog te maken beleidskeuzes.

In hoeverre deze spreiding ook tot financiële verschuivingen leidt bij scholen en gemeenten, hangt af van de nog te maken beleidskeuzes. Deze worden gemaakt in fase 3 van dit traject,

Meer informatie

Zie ook