Oproep van brede coalitie: één opvang voor alle peuters

De opvang van peuters moet anders worden aangepakt. Er moet één instelling komen voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Een coalitie van de VNG, PO-Raad, SWN, BK, BMK en BOinK legt in een opinie-stuk uit waarom dit noodzakelijk is. Het stuk staat in het dagblad Trouw.

Brede coalitie

De brede coalitie van gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en welzijnsorganisaties heeft een plan gemaakt om de integratie van kinderopvang en voorschoolse educatie mogelijk te maken. Nu gaan peuters met het risico op een leerachterstand naar de voorschool, kinderen zonder dat risico gaan naar de kinderopvang. Ook zijn er kinderen die thuis blijven, of worden opgevangen bij een gastouder. Die verschillende soorten opvang werken kansenongelijkheid en segregatie in de hand.

Pas de regels aan 

Het ideaal is kinderopvang met de kwaliteit van voorschoolse educatie waar alle kinderen vanaf 2,5 jaar 640 uur per jaar recht op hebben. Dit vraagt aanpassing van de bestaande regels. Zo komt het geld voor de kinderopvang toeslag van het ministerie van SZW en het budget voor voorschoolse educatie van het ministerie van OCW.

De VNG, PO-Raad, SWN, BK, BMK en BOinK hebben over het plan eerder een brief geschreven aan de leden van de Tweede Kamer. 

Meer informatie