Onderzoek herziening gewichtenregeling basisonderwijs bekend

De staatssecretaris van Onderwijs heeft de eerste uitkomsten van het CBS-onderzoek naar een herziene gewichtenregeling in het basisonderwijs naar de Kamer gestuurd. Dit onderzoek moet leiden tot verbetering van het onderwijsachterstandenbeleid en een indicator die achterstanden beter voorspelt.

Het is de bedoeling dat de indicator ook wordt gebruikt als basis voor de verdeling van de financiële middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (goab).

Vervolgtraject

  • Begin 2017 verwacht staatssecretaris Dekker (OCW) het eindadvies van het CBS. (Het eindadvies volgt dus op dit rapport eerste fase, dat eind 2016 naar de Kamer is gestuurd).
  • Daarna wordt de nieuwe CBS-indicator en de verwerking daarvan in de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid (verdeelsleutel vanaf 2018) besproken in de Tweede Kamer.

Gewichtenregeling

Naast de reguliere, normale bekostiging geldt er voor leerlingen met een onderwijsachterstand een aanvullende financiering. Deze 'gewichtenregeling' bepaalt of een school extra geld krijgt van de overheid om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen.

CBS onderzoek

Het CBS onderzoekt de invloed van verschillende indicatoren op het risico van achterstanden bij kinderen. Het gaat om indicatoren als opleidingsniveau van ouders, land van herkomst en buurtkenmerken. Naar verwachting blijft het opleidingsniveau een belangrijke voorspeller. Het onderzoek zal input leveren voor een nieuwe bekostigingssystematiek die vanaf 2018 in werking treedt.

Meer informatie

Zie ook