Nieuwe subsidieronde Tel mee met Taal vanaf 1 augustus

Een nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal start op 1 augustus. De subsidie kan gebruikt worden om de taalvaardigheid van werknemers of ouders te verbeteren, of voor andere activiteiten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen en leesbevordering bij kinderen.

Er is ruim 5 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling wordt uitgevoerd volgens het principe 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus tot en met uiterlijk 15 oktober 2018 ingediend worden. 

Doelgroep

Partijen die in aanmerking komen voor de subsidie zijn onder andere lokale of regionale samenwerkingsverbanden, werkgevers, scholen (samen met gemeenten), bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg en voorschoolse voorzieningen. Partijen die al eerder subsidie ontvingen van Tel mee met Taal kunnen opnieuw subsidie aanvragen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op:

Voor vragen over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met Frederike Bos, via info@steunpuntbasisvaardigheden.nl