Minister besluit in april over verdeling onderwijsgeld

Volgende maand beslist minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) over de verdeling van het geld voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. De minister maakt een keuze en legt die eerst aan diverse organisaties voor. In mei volgt dan een vervolgdebat in de Tweede Kamer.

Kamerdebat

De vaste Tweede Kamercommissie OCW vergaderde op donderdag 15 maart met minister Slob over onderwijsachterstandenbeleid. Een meerderheid steunde de nieuwe indicator voor de verdeling van het geld voor onderwijsachterstanden. De minister vindt snelle invoering belangrijk. Hij wil geen brede basisvoorziening maar een gerichte inzet voor kinderen die het nodig hebben.

Overgangsregeling

Er komt een overgangsregeling van drie jaar. In april stuurt de minister een brief met zijn beslissing. Direct na het meireces wil hij met de Kamer in debat over zijn beslissing. Uiteindelijk moet de verdeling van het geld in 2019 worden ingevoerd.

Peuterplan

Vanuit de Kamer was er steun van de PvdA, SP en GL voor het Peuterplan en de gezamenlijke brief van de VNG, PO-Raad en andere organisaties. Minister Slob vindt echter dat de brede voorziening niet in de keuzes van het kabinet past.

Meer informatie