Financiering onderwijsachterstandenbeleid gemeenten in 2017

De huidige specifieke uitkering voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid wordt verlengd op basis van de schoolgewichten in 2009. Het budgettaire kader inclusief ramingsbijstelling blijft leidend. Dit schrijft staatssecretaris Dekker (OCW) in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Voor alle gemeenten betekent deze ramingsbijstelling dat zij 2,8 % minder goab-middelen in 2017 ontvangen dan in 2016. De ramingsbijstelling hangt samen met een daling van het aantal kinderen en een stijging van het opleidingsniveau van ouders. 

CBS doet onderzoek 

Het CBS onderzoekt de invloed van verschillende indicatoren op het risico van achterstanden bij kinderen. Het gaat om indicatoren als opleidingsniveau van ouders, land van herkomst en buurtkenmerken.

Naar verwachting blijft het opleidingsniveau een belangrijke voorspeller. Het onderzoek zal input leveren voor een nieuwe bekostigingssystematiek die vanaf 2018 in werking treedt (NB: lees ons update-bericht van 9 januari 2017). 

Taalniveau 

De extra middelen die de G87 de afgelopen jaren kregen om het taalniveau van de pedagogisch medewerkers op te schroeven worden overgeheveld naar de overige gemeenten. Ook zij kunnen dan hun pedagogisch medewerkers scholen en toetsen.Brief

Kamerbrief 

Brief VNG, PO-Raad, KOV en MOgroep