AO over nieuwe verdeling onderwijskansenbeleid

Op woensdag 16 mei is in de Tweede Kamer een AO over het onderwijskansenbeleid en het nieuwe verdeelmodel. Doel van dit model is dat alle gemeenten een effectief onderwijsachterstandenbeleid voeren. De VNG heeft al eerder gepleit voor een goede overgangsregeling.

Op 15 maart is ook een AO over het onderwijskansenbeleid geweest, waarvoor de VNG samen met onder andere de PO-raad een inbreng heeft gestuurd. De minister heeft zijn plan nu aangescherpt en licht zijn keuzes toe in een brief aan de Tweede Kamer (zie ‘meer informatie’).

Onderwijskansenbeleid

Minister Slob heeft eerder een voorstel gedaan over de verdeling van het geld voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. De minister vindt snelle invoering belangrijk. Hij wil geen ontwikkelrecht voor alle kinderen vanaf tweeëneenhalf jaar, waarvoor de VNG met haar partners heeft gepleit, maar een gerichte inzet voor kinderen die het nodig hebben. Er komt een overgangsregeling van drie jaar. 

Meer informatie