Onderwijsachterstandenbeleid

donderdag 23 februari 2017

Geachte Commissieleden,

In de laatste maand voor de verkiezingen dreigt dit kabinet een historische fout te maken in het kader van gelijke kansen in het onderwijs. De landelijke oproep om samen te werken aan gelijke kansen in het onderwijs is lokaal luid en duidelijk verstaan. Schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzaalorganisaties en gemeenten pakken gezamenlijk de handschoen op. Met langjarig investeren is in de grote gemeenten een solide en kwalitatief goed aanbod opgebouwd om achterstanden bij (jonge) kinderen effectief te kunnen aanpakken. Wij willen alles op alles zetten om voor alle kinderen een goede start mogelijk te maken. Maar het kabinet dreigt af te breken wat in de voorscholen en het primair onderwijs is opgebouwd.

Volledige brief: