Aandachtspunten VNG bij de Begroting OCW

In de week van 29 oktober - 1 november vindt er een debat plaats over de Begroting OCW. De VNG brengt de Kamer in een position paper een aantal punten onder de aandacht.

  1. Voor- en Vroegschoolse Educatie: Maak ontwikkel- en leercentra mogelijk in wetgeving en voer een basistoegangsrecht in voor alle peuters
  2. Combinatie onderwijs/jeugd: de aansluiting tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg moet worden verbeterd met als doel de optimale, ononderbroken ontwikkeling van ieder kind
  3. Relatie vmbo, mbo en arbeidsmarkt: geef scholen en gemeenten de ruimte om de jongere centraal te stellen en maatwerk te bieden
  4. Onderwijshuisvesting: Geef koplopers in duurzame investeringen in schoolgebouwen een steun in de rug met een investeringsfonds op basis van cofinanciering

Meer informatie

Hieronder het position paper zoals verzonden aan de Tweede Kamer.

Zie ook