Logeerhuizen

Een logeerhuis is een woonvoorziening waar mensen met een verstandelijke handicap enige dagen per maand kunnen wonen. Deze logeerhuizen dienen met name gezinsondersteunend te werken. Zij hebben als belangrijkste doelstelling het gedurende korte tijd ontlasten van ouders en gezinsleden, waardoor verstandelijk gehandicapte kinderen uiteindelijk langer op een verantwoorde manier in het gezin kunnen blijven. Strikt genomen valt een logeerhuis niet onder het begrip ‘woning’, zoals gedefinieerd in de modelverordening leerlingenvervoer, aangezien het hier niet de plaats betreft waar de leerling feitelijk zijn hoofdverblijf heeft. Toch kan een redelijke toepassing van de verordening met zich meebrengen dat, indien het vervoer van logeerhuis naar school en terug past in het reeds door gemeente aangeboden vervoer, de leerling van logeerhuis naar school en terug door de gemeente wordt vervoerd. Indien er sprake is van bekostiging van de vervoerskosten tussen de (ouderlijke) woning en de school, kan overwogen worden die bekostiging door te betalen, ondanks het feit dat de leerling voor enkele dagen in een logeerhuis verblijft. Het komt ook wel voor dat een kind gedurende langere tijd, dus structureel, in een logeerhuis wordt opgevangen. Dan kan het logeerhuis als feitelijk verblijf worden aangemerkt.