Gewenning of observatie op nieuwe school

Alleen “leerlingen” in de zin van artikel 1 van de modelverordening kunnen eventueel aanspraak maken op leerlingenvervoer. In het geval van gewenning/observatie is het kind in het algemeen (nog) niet ingeschreven op de betreffende school, is het (nog) geen leerling van die school en kan het kind niet in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer.