Drempelbedrag bij ouders van (gehandicapte) leerlingen van speciale scholen voor basisonderwijs

Aan ouders van leerlingen van speciale scholen voor basisonderwijs (SBO) die op grond van de verordening aanspraak op leerlingenvervoer maken, mag in principe een drempelbedrag in rekening worden gebracht. Echter, ouders van SBO-leerlingen die wegens hun structurele handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, of wegens een zodanige handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, hoeven geen eigen bijdrage te betalen (zie artikel 14, vijfde lid). Dit onderscheid gaat ook op voor leerlingen van het reguliere basisonderwijs. De inkomensafhankelijke bijdrage bij een afstand boven de 20 km (artikel 15) geldt niet voor SBO-leerlingen.