Informatieblad: Berekening bedragen leerlingenvervoer

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Factsheet
Jaar van uitgifte: 
2017

Ieder jaar informeert de VNG haar leden over de bedragen die worden gehanteerd bij de uitvoering van het leerlingenvervoer voor het nieuwe schooljaar. Het gaat om de inkomensgrens voor de heffing van het drempelbedrag, het drempelbedrag, de draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding voor het eigen vervoer. Dit document bevat de achtergronden en berekeningsmethoden van de bedragen leerlingenvervoer.