Nieuw publiek vervoersnetwerk Groningen en Drenthe

Onder het nieuwe vervoersnetwerk valt het wmo-vervoer, leerlingenvervoer, participatiewetvervoer, de hubtaxi, de buurtbus en het lokaal vervoer in de 35 gemeenten in de provincies. Een goede afstemming tussen deze vervoersvormen en het reguliere openbaar vervoer staat centraal. 

Onder de naam Publiek Vervoer Groningen Drenthe is het integrale vervoersnetwerk gestart. Een betaalbaar en toekomstbestendig netwerk waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen.

Intensieve samenwerking

Binnen dit vervoersnetwerk gaan de verschillende vervoersbedrijven de komende jaren steeds intensiever samenwerken. Hoe ziet die samenwerking er precies uit? Waar dat kan worden ritten gecombineerd, rijden ze ook over de regiogrenzen heen en kunnen ze -als ze toch die kant uit rijden- elkaars reizigers meenemen. Dus komen we in de toekomst minder 'lege' busjes en taxi's tegen.

Niet vanzelfsprekend

‘Het was niet vanzelfsprekend voor de gemeenten om samen te werken. Elke gemeente had haar eigen vervoerscontract afgesloten en heeft haar eigen beleid. Maar alle bestuurders zijn er van overtuigd dat we wel moeten samenwerken, omdat we voor de huidige reiziger het vervoer willen verbeteren. Iedereen die dat wil mee moet kunnen meedoen in de samenleving. Waar nodig met de juiste ondersteuning. Door samen te werken kunnen we het ook in de toekomst blijven aanbieden.’ Aldus Harald Bouwman. Hij stond aan de wieg van Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Meer informatie