Emissie naar nul in het doelgroepenvervoer

Een koplopergroep in het doelgroepenvervoer gaat zich inzetten om de uitstoot van CO2 terug te brengen tot nul. Het ministerie van I en W wil met gemeenten (opdrachtgevers) hierover een bestuursakkoord sluiten. De VNG zoekt gemeenten die mee willen denken.

De afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs stellen voor de mobiliteitssector als doel een uitstootafname van 95% in 2050. Ook het doelgroepenvervoer zal uiteindelijk 'Zero Emissie' moeten worden. Op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet een groep koplopers uit de volle breedte van de sector (de 'Coalition of the Willing') zich in voor het versnellen van de overgang.

Doel

Een concreet doel helpt hierbij, en het verschaft duidelijkheid voor alle partijen in de keten van het doelgroepenvervoer. Gemeenten zijn de opdrachtgevers van veel vormen van doelgroepenvervoer. De rijksoverheid denkt daarom aan een bestuursakkoord met gemeenten. Parallel hieraan wordt er toegewerkt naar een convenant tussen marktpartijen en koepelorganistaties. Hierin wordt beschreven hoe zij de transitie naar Zero Emissie ondersteunen.

Denk mee

Voor het bestuursakkoord is het van belang dat het aansluit op de ambities van gemeenten en de complexiteit van de aanbestedingen. De VNG en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) roepen gemeenten daarom op actief mee te denken over de vorm van een dergelijk akkoord.

Meer informatie