Consultatie wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Het ministerie van OCW heeft het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen beschikbaar gesteld voor internetconsultatie. Belangstellenden kunnen reageren tot maandag 29 februari reageren. De VNG heeft een algemene reactie geformuleerd en vraagt nog speciale aandacht voor leerlingenvervoer.

Tot onze verbazing blijft in het wetvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen de regeling voor het leerlingenvervoer namelijk ongewijzigd. Staatssecretaris Dekker stelde eerder, in een Kamerbrief, dat de huidige regeling voor het leerlingenvervoer kan leiden tot veel hogere kosten, wanneer het beperkte richtingbegrip niet meer wordt gehanteerd. De staatssecretaris had in de brief toegezegd de regeling zodanig aan te passen dat de kosten voor leerlingenvervoer niet zullen stijgen.

Wanneer als gevolg van de nieuwe wet scholen van een bepaalde denominatie schaarser worden, groeien de te overbruggen afstanden. Dit zal sowieso tot hogere kosten voor het leerlingenvervoer leiden.

Meer informatie