Leerlingenvervoer

Gemeenten bekostigen onder bepaalde voorwaarden het vervoer van leerlingen. De modelverordening geeft hiervoor de kaders.

BEDRAGEN LEERLINGENVERVOER

De bedragen voor het leerlingenvervoer 2019-2020 zijn bekend. Het gaat om de in de Modelverordening leerlingenvervoer genoemde bedragen, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.

Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM)

Het AIM wil namens de bedrijfstak een gesprekspartner zijn bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer. Het doel is bij te dragen aan een dusdanig niveau van inkoop, dat de vervoerders kunnen en willen investeren in dienstverlening, personeelsbeleid en voertuigen.