Welke rijksmiddelen krijgen gemeenten voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke bepalingen?

Zie hiervoor onze ledenbrief