Kan het aanbieden van peuterspeelzaalwerk door een bestaande Kinderopvang organisatie gerealiseerd worden zonder openbare aanbesteding?

Wij adviseren gemeenten samenwerkingsconstructies voor kinderopvang en peuterwerk via een aanbestedingsprocedure toe te wijzen.