Is er een manier om de kwaliteitseisen te bewerkstelligen? Of is de wet hierin echt leidend?

De Wet is in deze echt leidend, u kunt dit dus niet anders aanpakken. Zie hiervoor de Beleidsregels kwaliteit peuterspeelzalen.

Stagiaires kunnen boventallig worden ingezet. Zij hebben ?on the job? begeleiding nodig. Een vrijwilliger kan daarom geen stagiair zijn. In tegenstelling tot een vrijwilliger kost een stagiaire de nodige opleidingstijd, dit betekent extra belasting van de beroepskracht.