Is er budget beschikbaar voor toezicht op de peuterspeelzalen?

Er is 4 miljoen beschikbaar voor toezicht op peuterspeelzalen en 1 miljoen voor voorschoolse educatie. In de september circulaire van 2009 van het ministerie van BZK is de verdeling bekend gemaakt.