Is de verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen vervallen na de inwerkingtreding van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen?

Volledige vraag
Is met de inwerkingtreding van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen de (grondslag voor) verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen vervallen? Of kunnen we nog op grond van die verordening handhavend optreden?

Antwoord
De artikelen over melding en registratie (en toezicht) zijn nog niet in werking getreden. Het landelijk register wordt in het 2e kwartaal 2011 ontwikkeld. Zodra het register gereed is zullen de artikelen in werking treden.

Tot die tijd kunt u uw eigen systeem handhaven. Maar, let wel op dat de kwaliteitsregels, met uitzondering van de ruimte- en inrichtingseisen, thans in en van uit de wet vastgesteld zijn. Een vergunning moet dus verstrekt worden op basis van de landelijke regels en de aanvullende lokale bepalingen (modelverordening). Op grond hiervan kunt u dus ook handhavend optreden.