In het toetsingskader van de PSZ bij het onderdeel Veiligheid en gezondheid mis ik het hoofdstukje Accommodatie en inrichting: Waaronder bijvoorbeeld de binnen- en buitenspeelruimte vallen. Klopt dit? Hoeft dat niet getoetst te worden?

In het landelijk beleidskader voor de kwaliteit van peuterspeelzalen, dat in werking is getreden op 1 augustus 2010, zijn inderdaad geen eisen gesteld aan de ruimte en inrichting van peuterspeelzalen. De VNG is echter van mening dat het voor de veiligheid van jonge kinderen belangrijk is dat naast de andere kwaliteitsnormen voor peuterspeelzalen ook voldoende en passend ingerichte speel- en buitenruimte aanwezig moet zijn. Vandaar dat er een aparte modelverordening voor in het leven is geroepen. Voor de inspectie op deze verordening heeft GGD Nederland een fakultatief onderdeel opgenomen in het Toetsingskader.