In de berichtgeving en handleidingen over de invoering van de Wet Oke wordt op sommige plekken gesproken over een cliëntenraad. Bedoelen jullie (of het ministerie) hiermee hetzelfde als de oudercommissie?

Alle peuterspeelzalen zijn verplicht een oudercommissie in te stellen. Voor de gesubsidieerde peuterspeelzalen (vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning) is dit feitelijk al geregeld in de Wet Cliëntenrecht. In deze wet wordt voor alle organisaties gesproken van een cliëntenraad.

Omdat niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen niet onder deze wet vallen is voor deze peuterspeelzalen een verplichting in de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen opgenomen. Thans ligt er een voorstel tot wijziging van de Wet Cliëntenrecht in de Tweede Kamer, waarin is ge kozen voor het opnemen van de verplichting voor alle peuterspeelzalen in de Wet kinderopvang etc.