Heeft de gemeente een financiële verplichting om een peuterspeelzaal in stand te houden?

Volledige vraag
Heeft de gemeente een financiële verplichting om een peuterspeelzaal in stand te houden? Wij hebben twee peuterspeelzalen die resp. twee en vier ochtenden open zijn vanwege een te laag kindertal. Er zijn geen VVE-doelgroepkinderen aangemerkt in onze gemeente. De peuterspeelzaal is een onderdeel van een Stichting met kinderopvang en bso, de exploitatie wordt heel kostbaar.

Antwoord
Dat er geen VVE-doelgroepkinderen in uw gemeente zijn aangemerkt door het Ministerie, hoeft niet te betekenen dat u geen doelgroepkinderen in de gemeente heeft. Het Ministerie gebruikt voor het vaststellen van de subsidie de vuistregel van 75% van de gewichtenleerlingen in groep 1 en 2 om het aantal doelgroepkinderen in uw gemeente te berekenen. Dit betreft dus een berekening en geen feitelijk aantal.

U zult voor uw eigen gemeente dus feitelijk moeten bepalen hoeveel doelgroepkinderen u daadwerkelijk heeft. Hieruit kan blijken dat u inderdaad geen doelgroepkinderen heeft, maar het kan ook zijn dat u deze wel heeft. U voldoet ook pas aan uw wettelijke plicht als u voor alle doelgroepkinderen in uw gemeente een VVE-plaats heeft. U bent niet verplicht een peuterspeelzaal in stand te houden, maar wel dus voor wat betreft het VVE-aanbod, ook als u hier geen subsidie van het rijk voor ontvangt.