Aan welke kwaliteitseisen moeten peuterspeelzalen voldoen?

Per 1 augustus 2010 is er een landelijk kwaliteitskader peuterspeelzalen waaraan alle peuterspeelzalen moeten voldoen:

  • Leidster kind ratio is 1:8
  • Maximale groepsgrootte is 16 kinderen
  • Minimaal 1 leid(st)er op een groep van maximaal 16 kinderen heeft een opleiding SPW-3 of vergelijkbaar