Kamerbrief voorschoolse voorzieningen, onderwijs en kinderopvang

Organisatie: 
Ministerie van OCW
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2016

Reactie van Minister Asscher en staatssecretaris Dekker van OCW op de adviezen van de SER, Onderwijsraad en de moties van Kamerlid Yucel. De beslissing over het stelsel voor voorzieningen voor jonge kinderen wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet. Het komt erop neer dat het huidige kabinet vooralsnog geen stappen maakt om kinderopvang en onderwijs in één organisatie juridisch mogelijk te maken. Stabiliteit in de kinderopvangsector is hierbij een belangrijke overweging (Briefdatum: 24 juni 2016).