Doorbraak IKC: vermindering btw-afdracht mogelijk

Kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen die veel samenwerken lopen soms aan tegen het betalen van de btw. Over deze problematiek is een infokaart verschenen waarin staat hoe onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties kunnen samenwerken, zonder dat dit kostenverhogend werkt.

Zowel kinderopvangorganisaties als onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van btw-afdracht. Dit geldt echter niet als zij samenwerken. De btw-afdracht van 21 procent werkt kostenverhogend en zorgt voor extra administratieve belasting. Dit is helaas niet structureel op te lossen omdat hier Europese regels aan ten grondslag liggen. Wel kan de btw-afdracht verminderd of voorkomen worden. 

Doorbraak

De Infokaart is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen bieden. Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen in de samenwerkingsvormen die in deze Infokaart worden geschetst, onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de btw vormen.

Integrale Kindcentra

Gemeenten willen integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samenkomen op één plek. De VNG heeft hierin en een voortrekkersrol.

Meer informatie