Akkoord: 'Ontwikkelrecht van 16 uur per week voor elk kind'

Geef alle kinderen tot 4 jaar een ontwikkelrecht van 16 uur per week! Deze oproep aan het toekomstige kabinet doet de VNG vandaag, samen met vertegenwoordigers van de organisaties in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, het sociaal werk, onderwijs en de gemeenten.

Met het belang van kinderen en ouders voorop, zetten na uitgebreid overleg, de PO-Raad,  Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG hun handtekening onder een gezamenlijk akkoord.

De oproep is overhandigd aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. SER en de vijf organisaties hopen dat deze tekst in een toekomstig regeerakkoord wordt opgenomen.                      

Breed draagvlak

  • De VNG vraagt om voor alle kinderen tot 4 jaar een ontwikkelrecht van 16 uur per week te introduceren. Hiermee volgen wij adviezen van de Taskforce Onderwijs en Kinderopvang en de Sociaal Economische Raad.
  • Ook de politieke partijen die onderhandelen over een regeerakkoord kondigden in hun verkiezingsprogramma’s bijna allemaal een vorm van toegangsrecht tot zo’n basisvoorziening aan.

De VNG is enthousiast over het akkoord. Het past binnen de VNG agenda 2017 en onze inzet bij de kabinetsformatie.  

Het kind centraal

Op lokaal niveau werken onderwijs, kinderopvang/peuterspeelzaalwerk en gemeenten vaak al intensief samen.

Wethouder René Peeters van gemeente Almere vat het zo samen: ‘Gemeenten, als kenner van het lokale veld, gaan een belangrijke rol spelen in de regie van samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en welzijn.’

Zo wordt op veel plekken al een goede aansluiting tussen opvang en onderwijs georganiseerd. Helaas zijn deze voorzieningen niet voor alle ouders (financieel) bereikbaar en leggen wet- en regelgeving deze samenwerking allerlei praktische en organisatorische beperkingen op.

Meer informatie

Zie ook