AO Kinderopvang 21 juni 2017

maandag 26 juni 2017

Geachte heer Bosman,

In uw algemeen overleg van 21 juni aanstaande bespreekt u ontwikkelingen in de kinderopvang. Middels deze brief willen wij uw aandacht vragen voor zowel de gevolgen van de harmonisatiewet kinderopvang als het advies “Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang”. Eerder brachten kinderopvang, gemeenten, peuterspeelzaalwerk en onderwijs een gezamenlijk advies uit ten behoeve van de formatie (zie bijlage 1). De taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang heeft zich hier, in haar advies, bij aangesloten. Ook de Sociaal Economische Raad (SER) is van mening dat de ontwikkeling van kinderen centraal gesteld dient te worden.

Volledige brief: