Kindcentra

Gemeenten moeten aan elk kind toegankelijke voorschoolse voorzieningen bieden. Een belangrijke rol daarbij spelen integrale kindcentra. Dit zijn integrale en inclusieve basisvoorzieningen voor alle kinderen van 0-12 jaar. In de huidige regeerperiode komt € 170 miljoen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit biedt gemeenten meer mogelijkheden om verder te werken aan de ontwikkeling van de Integrale Kindcentra.

VNG-standpunt

Gemeenten willen integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samenkomen op één plek. De VNG zal hierin sturen en een voortrekkersrol vervullen. De kopgroep voor Wethouders voor Kindcentra stimuleert deze ontwikkeling door kennisdaling en voert een actieve lobby voor een integraal en inclusief kindcentrum.

VNG-visie op integrale kindcentra

In de integrale kindcentra leggen we verbinding tussen onderwijs, opvang en jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, sport en cultuur en onderwijshuisvesting. Daarbij is een sluitende verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs van belang.

Akkoord: 'Ontwikkelrecht van 16 uur per week voor elk kind'

Geef alle kinderen tot 4 jaar een ontwikkelrecht van 16 uur per week! Deze oproep aan het toekomstige kabinet doen de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG.De oproep is overhandigd aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. SER en de vijf organisaties hopen dat deze tekst in een toekomstig regeerakkoord wordt opgenomen.