VNG inbreng Aanvullingswet Bodem

donderdag 8 maart 2018

Geachte woordvoerders Omgevingswet,

U heeft tot 15 maart inbreng te leveren op de Aanvullingswet bodem Omgevingswet (TK 34864).

Graag willen we u attenderen op vier punten die voor gemeenten van belang zijn. Hieronder gaan we in op bodemsanering, energietransitie in de ondergrond,  het beschermingsniveau en de handhaving.