Schriftelijke bijdrage VNG t.b.v. deskundigenbijeenkomst uitvoeringspraktijk Invoeringswet Omgevingswet

donderdag 18 april 2019

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van de Eerste Kamer vroeg de VNG een bijdrage te leveren aan de deskundigenbijeenkomst in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986). De VNG gaat graag op deze uitnodiging in.