Wettelijk stelsel Omgevingswet

Het stelsel Omgevingswet bestaat uit de Omgevingswet, 4 AMvB’s en de omgevingsregeling. Bij de inwerkingtreding van de wet gaan het invoeringsspoor en het aanvullingsspoor op in het hoofdspoor.