Wettelijk stelsel Omgevingswet

Het stelsel Omgevingswet bestaat uit de Omgevingswet, 4 AMvB’s en de omgevingsregeling. Bij de inwerkingtreding van de wet gaan het invoeringsspoor en het aanvullingsspoor op in het hoofdspoor.

Wetsvoorstellen

Nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK