Structuur van het kompas

Het kompas bestaat uit 6 stappen:

  1. Kennis ontwikkelen van de bedoeling en de beoogde werking van het stelsel Omgevingswet.
  2. Gemeentelijke ambitie bepalen basis van lokale maatschappelijke opgaven.
  3. Keuzes voor het uitwerken en toepassen van de Omgevingswet in de eigen gemeentelijke context.
  4. Gemeentelijke veranderopgave en je verandertype bepalen.
  5. Invoeringsstrategie ontwikkelen.
  6. Operationele aanpak opzetten.

Deze stappen lopen in de praktijk door elkaar en dat is niet erg. Door de onderlinge samenhang is het mogelijk om op elk moment in te stappen.

Per stap beschrijven we het volgende:

  • Wat heb je als gemeente te doen en met wie?
  • Wanneer moeten de activiteiten zijn uitgevoerd en waarom?

Ook staan er bij elke stap verwijzingen naar meer informatie en ondersteunend materiaal zoals dialoogmodellen, factsheets, checklists en praktijkvoorbeelden.