Stap 6: Wat en wie?

Bepalen operationele aanpak invoering Omgevingswet. Welke activiteiten ga je ondernemen om te voldoen aan de eisen van de wet en om je ambitie met de Omgevingswet te realiseren? Deze activiteiten zijn te ordenen langs de drie sporen: kerninstrumentarium, anders werken en informatievoorziening. Voor elk van deze sporen hebben wij checklists ontwikkeld met de activiteiten die je in elk geval moet ondernemen: